O mnie

O mnie

Jestem psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu oraz absolwentem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

W psychoterapii najbardziej ujmuje mnie szczególny rodzaj spotkania z drugim człowiekiem oraz wspólne poszukiwanie znaczenia dla tego co przynosi życie. Wierzę w siłę szczerej i otwartej komunikacji zarówno ludzi między sobą, jak i każdego z sobą samym. Moją misją jest ją wspierać i promować – dla innych, dla wszystkich, czasem nawet dla samego siebie.

W codziennej praktyce czerpię z różnych stylów pracy: korzystam z narzędzi pracy z procesem, inspiruję się psychologią humanistyczną i korzystam z metod zorientowanej na komunikację terapii systemowej.

Fascynują mnie sny i odnajdywanie ich roli w życiu na jawie. Lubię obcowanie z przyrodą, gotowanie na ogniu i prozę science-fiction. Długie wieczory poświęcam twórczości wizualnej – malarstwu i fotografice.

Zajmuję się…

Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par (przez co rozumiem dowolną relację dwóch osób), psychoterapię młodzieży i młodych dorosłych oraz psychoterapię przez Skype. Stale się rozwijam, a swoją pracę superwizuję u dyplomowanego nauczyciela pracy z procesem.

Realizuję także warsztaty edukacyjne dla warszawskich szkół w ramach projektu „niepełnosprawni? A kto to?” z ramienia Fundacji TUS oraz wspieram i promuję szeroko rozumiane zdrowie psychiczne oraz idee psychiatrii środowiskowej we współpracy Warszawską Sekcją Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

A dotychczas…

Dotychczas pracowałem jako pedagog ulicy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Byłem trenerem i redaktorem tekstów popularyzujących naukę w Centrum Nauki Kopernik, prowadziłem warsztaty dla nauczycieli z innowacyjnych technik edukacji a także realizowałem edukacyjne programy Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja.

Autorka zdjęcia: Katarzyna Gałkowska Muscate

Miejsce: Ośrodek Terapeutyczno-Rozwojowy Holipsyche